ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF/AM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ ก.พ.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *