ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอาคารกองรักษาการณ์ พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโดชัย ๓ ดอนเมือง และอาคารหมายเลข ๒๒๙๑ (กองรักษาการณ์ ทอ.ช่องทาง บก.ทอ.๑ ขาออก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *