ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *