ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาโครงการ อบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *