ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมสัญญาเสียง ใช้ไมโครโฟนได้ ๑๖ ช่องเสียง (พิเศษ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *