ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยควบคุม การเข้า-ออก อาคารเฉลิมอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *