พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ. เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๙ ณ ห้องประชุม สอ.๓

Similar Posts