๒๗ มิ.ย.๖๕ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สอ.ทอ.

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ. ทอ.เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สอ.ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *