ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงตามสาย ขนาด ๖๐ จุด Power Amp ๕๐๐ W จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *