ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๒๐ ชุด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *