ประกาศรายชื่อนายทหารประทวนเหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *