ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารสื่อสารจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ขั้นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๖๘ (ภาควิชาการ)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *