ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *