ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของ รร.จอ.ยศ.ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (๒๓ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *