ซื้อระบบวิทยุควบคุมทางอากาศยุทธวิธีแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งให้กับ ศสอต.๑ จำนวน ๑ ระบบ (๒ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *