๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอพระพุทธสิริสัตตราช

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *