ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้กับข่ายสายเคเบิลโทรศัพท์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *