ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารสื่อสาร จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขั้นสุดท้าย

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *