ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ส.ส.ต. สายถ่ายรูปใช้เครื่องผลิตภาพถ่ายสนับสนุนหน่วย กภส.สกป.กร.ทอ. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *