ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Battery P/N DJW๑๒-๙.๐ สำหรับระบบวิทยุหอบังคับการบิน จำนวน ๔๐๐ Each โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *