|

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๖๖ เมื่อ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *