ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับโต็ะประชุม ขนาด ๑๕ จุด (แบบธรรมดา) จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๖ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *