ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ Radio interface Unit (RIU) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๕ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *