ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้กับเครื่องพิมพ์สนับสนุนหน่วย นขต.ทอ. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ก.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *