ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุระบบโทรศัพท์ ประจำอาคารหมายเลข ๓๒๓๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *