ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ ส.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *