ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐ ของ ศซว.ทอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *