จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสดงผล ห้องประชุมใหญ่และห้องบัญชาการรบอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC) จำนวน ๑ งาน (๑๔ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *