ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งที่ กวป.พอ.จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๒ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *