๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๖ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *