ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศของ ศูนย์ข้อมูล ทอ.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *