ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตภาพระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ ของ คปอ. และ กร.ทอ. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *