ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *