ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารเครื่องฝึกบินจำลอง รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ ต.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *