ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ ต.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *