ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๑ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *