ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๐ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *