ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *