ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณช่องทาง ทอ.และบ้านพักอาศัย.(ท่าดินแดง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๗ พ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *