ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบบูรณาการข่าวกรองภูมิสารสนเทศแบบรวมการ (GEOINT Portal) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก (๑๘ ธ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *