ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *