ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำรองไฟ เครือข่ายศูนย์ข่าว MCINS จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *