ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBattery P/N CMF๑๒๐ สำหรับระบบวิทยุควบคุมและสั่งการ จำนวน ๕๗ Each โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.พ.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *