ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบข่าวสารการบินอัตโนมัติ (AMHS)จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *