ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบรักษาความปลอดภัย ช่องทางเข้า-ออก เขตพระราชฐาน พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ต.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *