ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยด้วยตนเองผ่านตู้ Kiosk พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ พ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *