ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลโปรแกรม Hospital OS กับ ระบบ PACS ของ รพ.รร.นนก. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ พ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *