ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Fligth Plan, Datalink และ โทรศัพท์ผ่านดาวเมียม บ.ล.๑๕ ก (Airbus ACJ๓๒๐) MSN ๙๓๑๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *