ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโทรคมนาคม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *