ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้กับอุปกรณ์สายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สนับสนุน หน่วย นขต.ทอ.จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *